การศึกษานิวซีแลนด์ ผนึก 8 มทร.-13 โรงเรียน ขยายหลักสูตร ป.ตรีไฮบริด ดันเด็กไทยสู่ ม.ชั้นนำโลก

การศึกษานิวซีแลนด์ ผนึก 8 มทร.-13 โรงเรียน ขยายหลักสูตร ป.ตรีไฮบริด ดันเด็กไทยสู่ ม.ชั้นนำโลก

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ลงนามความร่วมมือกับเครือข่าย มทร.ทั่วประเทศ และ 13 โรงเรียนของไทย ขยายหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 การลงนามครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยติดอันท็อปของโลกทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีที่หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอทาโก และ มทร.ร่วมกันพัฒนาเพื่อเด็กไทย โดยเฉพาะเมื่อปี 2564 เป็นรุ่นแรก สำหรับในปี 2566 เป็นรุ่นที่ 3 ได้ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่าย มทร.ทั่วประเทศ ได้แก่ มทร.ธัญญบุรี มทร.อีสาน มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.ล้านนา และ มทร.รัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.สมหมายกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน 13 แห่งของไทยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลบุรี) โรงเรียนชลกันยานุกูล (ชลบุรี) โรงเรียนพนัสพิทยาคาร (ชลบุรี) โรงเรียนปทุมวิไล (ปทุมธานี) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (เชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนวัดป่าประดู่ (ระยอง) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

“หลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี ที่จะช่วยให้น้องๆ ปรับพื้นฐาน และปรับตัวก่อนเดินทางไปใช้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เรียน 8 เดือน โดยมหาวิทยาลัยโอทาโก และ มทร.จัดหลักสูตรการสอนปรับพื้นฐานด้านธุรกิจเป็นระยะเวลา 2 เทอม เทอมละ 13 สัปดาห์ โดยเทอม 1 วันที่ 26 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2566 เรียนที่ไทย โดยอาจารย์ มทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยโอทาโก ที่ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ ส่วนเทอม 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 บินไปเรียนในห้องเรียนจริงที่มหาวิทยาลัยโอทาโก หลังเรียนจบ 8 เดือน ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจ เทียบเท่าจบปริญญาตรีปี 1 นำไปยื่นเพื่อเข้าเรียนปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ได้ทันที และเรียนอีก 3 ปีจบ โดยยื่นได้ในมหาวิทยาลัยโอทาโก และมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ หลังเรียนจบยังทำงานต่อในนิวซีแลนด์ได้สูงสุดอีก 3 ปี” ผศ.ดร.สมหมาย กล่าว

การศึกษา มทร.-13

ผศ.ดร.สมหมายกล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.5 อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้น และมีเกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.5 และ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.0 และผู้สมัครต้องมีผล IELTS อย่างน้อย 5.0 สำหรับน้องๆ ที่ภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0 ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกมีทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 8 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน พร้อมเปิดโอกาสรับทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอทาโก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ตรีนุช ลงดาบสอบวินัย ผอ.-ครูกล้อนผม ลั่นอย่าให้มีอีก ชี้การลงโทษต้องไม่ทำให้อับอาย

มทร.ธัญบุรี คาดเปิดรับตรง ‘ปวช.-ปวส.’ นักศึกษาแห่สมัครเกินเป้า

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

เปิดเผยว่า ช่วงปลายปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Portfolio สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่จบจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)

ข่าวการศึกษาใหม่

โดยมีแผนรับนักศึกษา จำนวน 2,075 คน มีผู้สมัคร 3,015 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 1,856 คน ส่วนรอบโควต้า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีแผนรับนักศึกษา 1,197 คน สมัคร 2,474 คน ผ่านการคัดเลือก 1,086 คน และประเภท MOU สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปวช.และ ปวส. สมัคร 1,112 คน ผ่านการคัดเลือก 751 คน โดยคณะที่นักเรียนให้ความสนใจ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ เป็นต้น

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ทั้ง 3 ประเภทที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับนี้ ได้มีการกำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันที่ 10-28 ก.พ. 2566 และจากยอดผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดทั้ง 3 ประเภท จนถึงขณะนี้มีผู้แจ้งสละสิทธิเพียงแค่ 15 คนเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรีอย่างแท้จริง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสร้างบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนโควต้าประเภทนักกีฬานั้น มทร.ธัญบุรีก็ให้ความสำคัญเช่นกัน มีผู้สมัคร 89 คน ผ่านการคัดเลือก 53 คน โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลือกเรียนในสาขาพลศึกษา อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับนักศึกษาประเภทสอบตรง ระดับ ปวช. ปวส. และ กศน.สายอาชีพ ที่เปิดรับอยู่ขณะนี้จนถึง 26 ก.พ. 2566 มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา ประมาณ 1,212 คน ขณะนี้มีผู้สมัครกว่า 1,500 คน คาดว่าปีนี้การรับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี จะรับนักศึกษาได้เต็มตามจำนวนที่ต้องการ

ทำไม?อาจารย์ไทยต้อง “ซื้องานวิจัย” พร้อมเปิดตลาดช็อปปิ้งผลงานวิชาการ

ยิ่งขุดยิ่งเจอ…ดูจะเป็นอีกคำที่เหมาะกับกรณีการ “ซื้อผลงานวิจัย” หลังจากที่นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศ ได้ออกมาแฉการซื้องานวิจัยออนไลน์

ขณะนี้ปรากฏว่า ยิ่งมีการตรวจสอบยิ่งพบอาจารย์ นักวิชาการไทย จำนวนมากที่มีการซื้อผลงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 10 คน ที่ซื้องานวิจัยจากต่างประเทศ

ข่าวการศึกษาวันนี้

รวมทั้ง พบว่ามีอาจารย์ระดับโรงเรียนประถมมัธยม ก็ยังสามารถจ้างคนทำวิจัยทำผลงานกันเช่นกัน เพราะการทำวิทยฐานะมีแม้กระทั่ง จ้างเขาทำ มีคนรับจ้างทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ซึ่งคนรับจ้างทำก็เป็นครูด้วยกันนี่แหละครับ ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน

ทางเพจ Khon Kaen University – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โพสต์ชี้แจงดังนี้ ตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ในสื่อสาธารณะว่าอาจมีนักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซื้องานวิจัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ อันเป็นการกระทําที่ผิดหลักวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทํา ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ สร้างความเสียหายและความเชื่อมั่น ให้แก่วงการวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ นั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักและให้ความสําคัญอย่างยิ่ง

เกี่ยวกับการทําผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน สังกัดของมหาวิทยาลัย จักต้องยึดมั่นหลักความถูกต้องทางวิชาการ ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทําผลงานวิจัยหรือผลงาน วิชาการอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรณีที่ปรากฏตามข่าว

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีการกระทําที่ไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ หรือผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยจะนําเนินการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป