ABM มุ่งสู่อุตสาหกรรม Net-zero ช่วยลดโลกร้อน

งานไม่ใหญ่แน่นะวิ! ABM x AT Energy ร่วม MOU โครงการ “Energy

ABM-มุ่งสู่อุตสาหกรรม

Transformation” พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล สร้างพลังงานสะอาด ลดโลกร้อน เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันในการให้บริการลูกค้าที่ติดตั้งหม้อน้ำ (Boiler) โดยงานนี้จะช่วยกันส่งเสริมให้ทั้งสองบริษัทได้ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Net-zero Emission ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแว่วมาด้วยว่า งาน MOU ดังกล่าวนี้ “คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์” ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานด้วย นั่นแสดงว่า MOU ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของทั้งสองบริษัท และช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางแน่นอน

อัพเดทข่าวเพิ่มเติม : ใช้สิทธิคนละครึ่ง 38 ล้านคนสะพัด 3.9 หมื่นล้านบาท