น่าห่วงเรื่องเด็กหาย

เห็นสถิติรับแจ้งเด็กหายของมูลนิธิกระจกเงาปี 2565 ทั้งสิ้น 251 ราย เพิ่มสูงขึ้นในรอบ 4 ปี สูงกว่าปี 2564 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์

จำนวนผู้สูญหายออกจากบ้านรองลงมาคือ กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้า มีความพิการทางสติปัญญา หรือป่วยทางจิตเวชสูญหายกว่า 21 เปอร์เซ็นต์หรือ 52 ราย และมีเด็กถูกลักพาตัว 2 ราย

ช่วงอายุเฉลี่ยของเด็กที่หายออกจากบ้านมากที่สุดพบว่าอายุ 11-15 ปี รวม 157 ราย มีสาเหตุมาจากเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาต้นที่เป็นช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อ มีสังคมเพื่อน และเป็นวัยที่เข้าถึงเทคโนโลยี และมีแรงขับทางเพศตามธรรมชาติรองลงมาอายุ 16-18 ปี รวม 67 ราย และช่วงแรกเกิดถึงสิบขวบ รวม 28 ราย

ข่าวเด็ก

จังหวัดที่มีจำนวนเด็กที่สูญหายออกจากบ้านมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 70 ราย จังหวัดนนทบุรี 17 ราย จังหวัดสมุทรปราการ 17 ราย จังหวัดปทุมธานี 16 ราย จังหวัดชลบุรี 9 รายและจังหวัดนครปฐม 9 ราย

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. มอบให้ พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม. พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธสกุล รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผกก.ฝ่าย 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร พ.ต.ต.จักรี นารีผล สว.กก.สวัสดิภาพเด็กและสตรี บช.น. และ นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์และเฝ้าระวังภัยเด็กหายก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ

ตามนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ให้ความสำคัญประชาสัมพันธ์ยังผู้ปกครอง เพื่อป้องกันเด็กสูญหายพลัดหลงในงานวันเกิด และมาตรการในการป้องกันและติดตามหากเกิดสูญหาย

ภัยของเด็กหายเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไปทั่วโลก ในแต่ละปีมีจำนวนเด็กหายเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยแม้ว่าข้อมูลสถิติของเด็กหายส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้าน

แต่ท้ายสุดแล้วเมื่อมีการแจ้งความเด็กหายมายังตำรวจ นโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ถือว่า ทุกกรณีสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

เพราะการที่เด็กก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ว่าจะพลัดหลงจากผู้ปกครอง ถูกหลอกลวง หรือสมัครใจหนีออกจากบ้าน ย่อมเกิดอันตรายได้รอบด้าน ทั้งสวัสดิภาพและความปลอดภัย

อาจเกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชน์กับเด็ก มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อาจตกเป็นผู้เสี่ยงจากการถูกบังคับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์