حواشی یک استعفای بحث برانگیز در سازمان غذا و دارو – نظام سلامت

سلامت نیوز:خبر استعفای محمد عبدی زاده مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جامعه داروسازی کشور را دچار شوک کرد تا جاییکه همه معاونان غذا و دارو کشور طی نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت از وی اعلام حمایت کرده و خواستار عدم موافقت دکتر نمکی با استعفای وی شدند

همچنین روسا و دبیران انجمن داروسازی و نمایندگان سازمان نظام پزشکی در کل کشور نیز بیانیه ای صادر کرده و مخالفت خود را با این استعفا اعلام کردند.

انجمن های صنفی و معاونین تعداد زیادی از داروسازان روی سلامت و پاک دستی و صداقت و کوشش دکتر عبدی زاده برای حل بحران های دارویی کشور اجماع دارند و قبول این استعفا میتواند جامعه داروسازی کشور را مقابل وزیر بهداشت قرار دهد.

لازم به ذکر است دکتر هاشمی وزیر سابق بهداشت ،عبدی زاده را برای مدیریت شرایط تحریم و پیش گیری از کمبود دارویی به دکتر اصغری پیشنهاد داده بود .

شنیده ها حاکی از آن است که دکتر پیر صالحی رییس فعلی سازمان دارو و غذا هم با استعفای عبدی زاده مخالف است .

بنظر میرسد دلیل این استعفا مخالفت با رویکرد فعلی دکتر نمکی در زمینه دارو و سخنان وی درباره وجود امضاهای طلایی در این سازمان است