تخفیف ۹۵ درصدی به دستیاران برای پرداخت حق عضویت در نظام پزشکی – جامعه پزشکی

سلامت نیوز: مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در صفحه تویيتر خود از تخفیف ۹۵ درصدی به دستیاران برای پرداخت حق عضویت در سازمان نظام پزشکی خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز، دکتر حسین کرمانپور گفته است: دوستان دستیار توجه داشته باشند که امروز در شورای معاونین سازمان نظام پزشکی مجددا بر این مهم تاکید شد که حق عضویت دستیاران با ۹۵ درصد تخفیف ، تنها باید ۵ درصد حق عضویت یک پزشک عمومی پرداخت شود. نظام پزشکی سراسر کشور با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل موظغ به رعایت اند.